Půjčovna dodávek Praha zajistí i přívěsný vozík


Na co se ptát v půjÄovnÄ› dodávek

Tažné zařízení a vozík – cestujete-li na nÄ›jakou sportovní akci a potÅ™ebujete vÄ›tší zavazadlový prostor, může se vám hodit i dodávka s tažným zařízením a možností pÅ™ipojení přívÄ›sného vozíku. NÄ›které autopůjÄovny zajistí i samotný vozík, případnÄ› nosiÄ kol na tažné zařízení. Cestování s jízdními koly na dovolenou je pomÄ›rnÄ› běžné vzhledem k obrovskému poÄtu cyklostezek, jejichž trasy vedou podél přírodních a historických památek. Cyklistika je u nás na vzestupu a dá se oÄekávat i zvýšený zájem o tuzemské pobyty v kempech, hotelích, penzionech a horských chalupách.

stříbrná dodávka

Jak je to s pojiÅ¡tÄ›ním – vÅ¡echny solidní půjÄovny dodávek Praha mají řádnÄ› pokryté povinné ruÄení u vÅ¡ech vozů a zajiÅ¡Å¥ují v cenÄ› i asistenÄní službu. Velmi odliÅ¡né vÅ¡ak mohou být podmínky a způsob pokrytí nákladů za servisní zásahy, jestliže vozidlo poÅ¡kodíte aÅ¥ už pÅ™i nehodÄ›, anebo napÅ™. pÅ™i pÅ™evážení nákladu. VÅ¡e musí být uvedeno ve smlouvÄ›, a pokud jsou vám nÄ›jaké smluvní body nejasné, radÄ›ji se vícekrát ptejte, než abyste byli nemile pÅ™ekvapeni.

historická dodávka

Speciality – zákazníci vÄ›tÅ¡inou poptávají vozidla pro stÄ›hování a pro cestování na nÄ›jaké akce Äi dovolenou, ovÅ¡em stávají se případy, kdy lidé vyžadují speciální podmínky. Jsou to napÅ™. navigace a možnost pÅ™ipojení zařízení pÅ™es rozhraní Bluetooth, vybavení vozidla stÄ›hovacími kurty, možnost zapůjÄení rudlu atp. Vozidla využívají i rodiny s invalidními osobami a ptají se na bezbariérovou ploÅ¡inu Äi nájezd s invalidním vozíkem.

VÄasná rezervace je klíÄem k úspÄ›chu – ve vÄ›tších mÄ›stech bývají vozy v létÄ› zamluvené na týdny dopÅ™edu, to abyste nebyli pÅ™ekvapeni, když si v pátek chcete půjÄit vůz na víkendovou akci. Čím dříve se rozhodnete o pronájmu, tím lépe pro vás. Budete mít také vÄ›tší možnosti výbÄ›ru vhodného vozu, což je důležité vzhledem k jeho velikosti a výbavÄ›.