Povinnost zveřejňování v obchodním rejstříku

Jestliže jste vlastníkem obchodní korporace a nakládáte s určitými finančními obraty, tak máte ze zákona povinnost účetní závěrku či účetní audit zveřejnit v obchodním rejstříku.
registr na klávese
Jak celý postup probíhá?
Záleží, jaký druh korporace vlastníte, ale pokud použijeme nejběžnější typ, kterým je společnost s ručením omezeným, tak se zde bavíme o dvou základních možnostech, a to, pokud vaše společnost činí obrat do 1 milionu korun, tak je postačující účetní závěrka, kterou vám zpracuje každý lepší účetní. Vše samozřejmě záleží na konkrétním případě, vždy je potřeba si uvedené informace ověřit u příslušného odborníka.
Účetní závěrka se skládá z Rozvahy, výkazu zisku a ztrát, přehledu o finančních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu a přílohy k účetní závěrce. Tyto dokumenty Vám připraví váš účetní společně s vaší spoluprací, neboť potřebuje doložit doklady za celý kalendářní rok, případně za období, za které se bude dělat účetní závěrka.
Doložení dokumentů
Poté celý tento soubor dokumentů je potřeba doložit na příslušný rejstříkový soud, který se liší dle sídla společnosti, tady nejspíše nejbližší krajský nebo Městský soud. Postup můžete zvolit jeden z následujících tří.
1)      Osobní doručení – požádáte účetního, aby vám dokumentaci vytisknul, či si sami zajistíte a celý spis zanesete do podatelny příslušného soudu. Dnes se již používá minimálně, jelikož je potřeba celou složku opětovně převést do elektronické podoby.
2)      Poštou – dokumenty zašlete poštou obdobně jako v předchozím případě, také se příliš nepoužívá
3)      Datovou schránkou – elektronickou cestou – jelikož nejspíše používáte elektronický podpis a máte povinnost mít zřízenou datovou schránku, tak je postup jasný dokumenty nahrajete do datové schránky, odcházející poštu jasně označíte svým vlastním identifikačním číslem a po obdržení doručenky je pro vás vše vyřízeno
kalkulačka na rozpočtu
Sankce
V případě, že nedodržujete svoji povinnost zveřejňování účetních závěrek či auditu, tak po vyzvání může soud podat návrh na likvidaci, jedná se o procesní nástroj odstraňování tzv. mrtvých duší společností.