Nebojte se kritiky

Nejčastější chybou při přijímání kritiky bývá náš nesprávný postoj ke kritice.
Prožíváme ji jako snížení naší hodnoty, ponížení a odsouzení.
Přitom může jít jen o upozornění na chybu, kterou jsme přehlédli.               
  
Kritika může být projevem zájmu o nás, náš osobní a profesní růst, náš prospěch.
naštvaná žena s copem
Další chybou bývá přecitlivělost. Jako kritiku nebo dokonce útok vnímáme i neškodné a neutrální poznámky. Pak ji hledáme a vidíme všude – v pohledu, výrazu tváře, gestech. Jedná se o skvělý recept, jak si udělat ze života peklo.
Nesprávné reakce na kritiku
Agresivní způsoby:
– zvyšování hlasu
– naštvanost, podrážděnost
– zlost
– pohrdavé nebo ublížené mlčení
– uraženost
– ironie, sarkasmus
Pasivní způsoby:
– zahanbené mlčení
– přehnané sebeobviňování
banán jako zbraň
Málokdo umí reagovat na kritiku konstruktivním způsobem. Většinou se snažíme to druhé straně vrátit, že ji zkritizujeme ještě víc. Nebo se snažíme odvést od předmětu kritiky pozornost. Vede to ke zvýšení napětí na obou stranách a eskalaci konfliktu.
Lidé se kritiky bojí a snaží se ji od sebe odvrátit přehnanou snaživostí a perfekcionismem. Důsledkem je nespokojenost se sebou, snížené sebevědomí, úzkost, deprese, vyčerpání.
Jak reagovat na kritiku správně


1.       Vyjádřete věcně a klidně svoje pocity
„Vaše poznámka mě zaskočila.“
„Vaše připomínka mě překvapila.“     


2.       Upřesněte si pomocí zjišťovacích otázek, o co druhé straně jde
„Jak to myslíte?“
„Můžete mi vysvětlit, objasnit, upřesnit…?“
„Co vám na tom vadí, co se vám nelíbí konkrétně?“


3.       Shrňte a parafrázujte, co vám druhá strana sdělila
„Pokud jsem dobře pochopil, vadí vám…, je to tak?“


4.       Uznejte vše, co je pravda, a vyslovte omluvu, nebo dejte najevo lítost
„Máte pravdu, na to jsem zapomněl, to mi uniklo, tohle jsem přehlédl. Je mi to opravdu líto.“


5.       Vyjádřete svůj názor a postoj ke kritizovaným činnostem nebo věcem
„Chápu, že vám to vadí, ale jednal jsem tak z těchto důvodů… na základě těchto informací (instrukcí)…“


6.       Navrhněte kompromis, společné řešení, vzájemnou dohodu

smutek u PC
Procvičování v praxi:

·         Vzpomeňte si na několik způsobů, jakými vás nadřízení, kolegové nebo rodinní příslušníci nedávno kritizovali. Zapište si svoje reakce. Potom se zamyslete, jak byste mohli reagovat konstruktivně, a zapište si to.

·         Požádejte sami svého partnera, rodinu, přátele, známé, aby posoudili kriticky vaše vlastnosti, chování a činnosti. Snažte se reagovat konstruktivně a svoje reakce si zapište. Zvažte, jestli odpovídají výše uvedeným zásadám.