Studentské bydlení

Přechodem na vysokoškolské studiu většina mladých lidí přichází o takzvaný mama hotel, protože vybrané univerzity bývají vzdálené mnohdy i stovky kilometrů od domova. A každodenní dojíždění nepřichází v úvahu. Jednou z variant při řešení této situace je možnost využít pohostinnost příbuzných, kteří v dané lokalitě bydlí. A mohou tak na potřebnou dobu poskytnout střechu nad hlavou. Ale ani tato možnost nebývá častá. Přestože usnadňuje finanční situaci studentům hned v počátku. Sice za cenu menšího soukromí, doprovázeného konstantním dozorem ze strany hostitelů. Třetí možností, která se nabízí, je hledání kompromisu mezi ubytováním na vysokoškolských kolejích. Anebo si volba bydlení v podnájmu. Vzhledem k finanční situaci většiny studentů bývá tento krok sice nejméně příznivý. Ale při dobrém rozvržení nejen pronajatého prostoru, ale rovněž počtu spolubydlících, je i tato možnost často využívána a v poslední době i velmi oblíbená. 

Studentské bydlení na koleji

V současné době už na bydlení na kolejích nemá každý student nárok. Rozhodující při jejich rozdělování je vzdálenost jeho trvalého bydliště od školy. Kvalita studentských kolejí je v různých městech rozdílná. Většina pokojů bývá dvoulůžková. Což mnohdy může, při rozdílnosti jeho obyvatel,  vyvolávat napětí. Velké štěstí mají všichni, kdo vytvoří hned od počátku mezi sebou přátelský vztah. Oceňovanou výhodou bydlení na koleji je nejen bujarý studentský život, s dostatkem zábavy a mejdanů. Ale hlavně vzájemnou pomocí při studiu, či možností rychlého zajištění podkladů na zkoušky.

Studentský podnájem

Pokud se vysokoškolský student rozhodne bydlet v podnájmu,  nesmí zanedbat jeho správnou lokalitu. Ideálně poblíž vybrané fakulty. Finanční náklady lze snížit na optimální výši vhodným výběrem spolubydlících. A pokud je to jen trochu možné, vyhradit každému jeho vlastní pokoj. Společná domácnost nese sebou i další náklady, o které se nájemníci dělí rovným dílem. Je to nejen každoměsíční platba za pronájem. Ale i další finance za energie, internet, odpady. To všechno jsou základní kameny pro bezkonfliktní spolubydlení studentů vysoké školy ve společném podnájmu.