Jaké elektrické spotřebiče v domácnosti podrobit revizi


Kladete si otázku, jaké spotřebiče bychom měli nechat zrevidovat elektrikářem? Nezdá se vám zbytečné, kontrolovat je, když se jedná o certifikované výrobky, které by měly sloužit bez poruchy řadu let?

Spotřebič se může poškodit i velmi rychle – jakmile zapojíte spotřebič do zásuvky, průchodem proudu se uvádí do provozu celá řada mechanismů. S trochou nadsázky lze říci, že jde o živý stroj, ale nikoli Perpetuum mobile, co pracuje samo od sebe bez zásahu lidské ruky na věčnost. Veškeré materiály se opotřebovávají a může tu dojít ke zkratu a vzniku požáru nebo nebezpečnému úrazu. Zkrat v elektrickém spotřebiči vznikne pouhým přiblížením vodivých částí, mezi nimiž vznikne elektrický oblouk, a proto je důležité všechny spotřebiče, stroje a přístroje proměřit a případně rozebrat a vizuálně kontrolovat.

elektrické zásuvky

Přívodní šňůry – toto sice můžete zkontrolovat i sami, ale může se stát, že něco přehlédnete, což může být pro vás osudné. Poškození přívodní šňůry není jev neobvyklý, dochází k tomu poměrně často a těch vlivů, které tu působí, je celá řada. Například se vodič propálí o topnou spirálu, elektrickou plotýnku nebo plamen plynového hořáku, může dojít k jeho sevření mezi stavebním materiálem a prodření izolační vrstvy, některé šňůry se přeseknou nebo přestřihnou, což je doménou hlavně zahradnického nářadí a velmi nebezpečné je to v situacích, kdy jste plně zabrání do práce s elektrickou vrtačkou, úhlovou bruskou, kotoučovou či přímočarou pilou nebo plotovými nůžkami.

elektrická žehlička

Svítidla – elektrikář by měl také v rámci elektro revize v Praze prověřit stav osvětlovacích těles v exteriéru i uvnitř domu, zejména co se týče krytů svítidel, objímek žárovek, vypínačů a přívodních kontaktů. Velmi nebezpečná jsou neprověřená svítidla v dětských pokojích, která mohou probíjet a děti i usmrtit. Netýká se to tedy pouze svítidel stropních, ale také různých lampiček na nočních stolcích, psacích stolech, kuchyňských linkách atp.