Elektrická zásuvka a vypínač v bytě

Rozmístění zásuvek a vypínačů v bytě je vhodné řešit dřív než vybavení nábytkem. Ke každému spotřebiči musíme přivést elektrickou energii a podle toho, jak se naše vize bude lišit od konečné realizace, nás budou čekat více čí méně rozsáhlé úpravy elektrických rozvodů.

Chyby jsou časté a opravy nelákavé, pokusme se tedy zjednodušeně říci to nejdůležitější.

Stiskem nahoře zapnout, stiskem dole vypnout

Světelný obvod realizujeme měděným třížilovým kabelem o průřezu 1,5 mm2 (např. CYKY 3Jx1,5) a je jištěn jističem 10 A. Součet příkonů světel v obvodu nesmí být vyšší než 2 300 VA. Pokud lze, vypínač se umisťuje v místnosti, kde je ovládané světlo, na straně kliky, 10 – 30 cm od dveřního otvoru, ve výši 90 – 120 cm (doporučená výška 105 cm, což je výška kliky dveří). Vypínač je zapojen tak, aby vypínal fázový vodič. Ve světle je fázový vodič připojen na středový kontakt.

Zásuvkový jednofázový obvod realizujeme měděným třížilovým kabelem o průřezu 2,5 mm2 (např. CYKY 3Jx2,5) a je jištěn jističem 16 A. V jednom odvodu může být max. 10 zásuvek. Dvojzásuvka se stále počítá jako 1 zásuvka. Součet příkonů jednotlivých spotřebičů v obvodu nesmí být vyšší než 3 520 VA.  Zásuvky se umisťují ve výši 20 cm od podlahy.

 

Popsané zásady jsou obecně platné, a tak jako všechny zásady, mají i tyto své výjimky:

V kuchyni umisťujeme zásuvky nad pracovní desku nebo nad stůl, a to ve stejné výši jako vypínače. Nesmíme zapomínat na rozmístění vestavných spotřebičů kuchyňské linky. Jejich přesné odměření je podmínka úspěchu.

Vypínače i zásuvky musí být vzdáleny více než 60 cm od zdroje tekoucí vody a od varné desky nebo sporáku.
Fáze má barvu hnědou nebo černou, pracovní nula modrou, ochranná nula žluto-zelenou

V koupelně je nebezpečí úrazu elektrickým proudem zvýšené. Je to dáno možností výskytu tryskající vody a dosažitelnosti elektrických prvků přímo z vany či sprchy.

Od vany nebo sprchového koutu nesmí být umístěny zásuvky a vypínače ve vzdálenosti menší než 60 cm, ve vzdálenosti 60 – 240cm pak jen zásuvkové a světelné obvody chráněné proudovým chráničem.

U umyvadla se zásuvky a vypínače nesmí umístit v zóně o šířce umyvadla sahající od podlahy až ke stropu.

 

Realizace bytové elektroinstalace

  • Bytové družstvo nebo vlastníka bytu požádat o souhlas s realizací. Uvědomit sousedy o zamýšlené činnosti kvůli hluku při sekání kabelových tras.
  • Udělat si náčrt zamýšlené úpravy.
  • Vlastní úpravu svěřit elektrikáři. Pokud se rozhodnete pro realizací svépomocí, nechte si náčrt elektrikářem alespoň posoudit, zda Váš návrh odpovídá platným normám a vyhláškám, možná najde i díky svým zkušenostem jednodušší řešení.
  • Kabelové trasy veďte pravoúhle. Zeď před zapravením omítkou vyfotografujte alespoň mobilem. Fotka se Vám může hodit až bude chtít třeba jen pověsit obrázek.
  • Instalační krabice pro jednofázovou zásuvku, vypínač nebo věneček použijte o hloubce 30 – 40 mm. V mělkých krabicích je pro více jak dva zaústěné kabely málo místa.

 

Jakýkoliv zásah do stávající elektroinstalace podmiňuje zmapování současného stavu. Musíme vědět, zda se vytvoří nový obvod nebo využije stávající.