Proč jsou chlorové tablety pomalu rozpustné nezbytné

Některé otázky se mohou zdát naivní, ale jak ukazuje praxe, řada lidí opravdu nezná základní pojmy a chemicko-technologické záležitosti související s provozem nádrží na koupání.
Proč se voda v nádrži chloruje – chlorování je proces, při němž se likvidují nežádoucí mikroorganismy, které se ve vodě velmi dobře a rychle množí. Při vzrůstající teplotě zvýší svůj počet až o stovky tisíc procent za velmi krátkou dobu, a kdybychom ponechali v teplém letním období bazén svému osudu, proměnil by se v odpadní žumpu. Chlór https://www.chlorito.cz/chlorove-tablety-pomalurozpustne je za určitých koncentrací pro lidský organismus bezpečný a tímto způsobem se upravuje i voda v úpravnách pitné vody, odkud proudí do domácností.

tablety 5v1

Nepodceňujte dostatečnou hygienu

Proč bychom se měli před vstupem do bazénu osprchovat – lidské tělo se nachází v každém okamžiku ve stavu nepřetržitého procesu chemických reakcí, a to nejen uvnitř těla, ale i na jeho povrchu. Na pokožce dochází k mnoha biochemickým jevům a mimo jiné se zde tvoří pot. Ten obsahuje kromě minerálních látek (solí) také odpadní močovinu a amoniak. Cílem je tedy spláchnout odpadní pot z povrchu pokožky a snížit výskyt těchto látek ve vodě uvnitř nádrže.

tablety

Jak je to vlastně s chlorovým zápachem – v souvislosti s močovinou a čpavkem se dostáváme k obávanému „chlorovému zápachu“. Ve skutečnosti však nejde o zápach samotného chlóru, nýbrž o jeho reakci právě s těmito látkami. Tento mýtus je poměrně značně rozšířen v běžné populaci a tak postačí krátké vysvětlení: Samotný čistý chlór se v čisté vodě i ve velmi vysoké koncentraci nemusí vůbec pachově projevit. Bylo provedeno již několik nezávislých laboratorních pokusů a testů, kdy byla voda přechlorována mnohonásobně, a nebyla vůbec cítit, dokonce se to neprojevilo ani ve formě podráždění pokožky, pouze došlo k výraznému vybělení textilií a plastů.