Jezdíte opatrně?

Na silnici by se měl každý řidič chovat ohleduplně. Řešením je defenzivní jízda. Co to vlastně znamená? Jedná se o takovou jízdu, kdy má řidič alespoň částečně, možnost předvídat vývoj na silnici i chování ostatních účastníků silničního provozu. Jednoduše řečeno, jedná se o jízdu ohleduplnou k ostatním účastníkům. Při jízdě vezměte v potaz svoje limity a řidičské zkušenosti. Vždy se maximálně řízení věnujte. Nenechte se rozptylovat žádnou jinou činností. Pravidelně sledujte provoz v bočních a zpětných zrcátkách. Dávejte pozor na takzvaný mrtvý bod. Velmi obezřetní buďte vždy, když se v dopravním provozu objeví děti.
městský provoz
Raději počítejte s tím, že vám mohou nečekaně vstoupit do vozovky. Stejně opatrní buďte při pohybu cyklistů na silnici. Počítejte s tím, že boční vítr od vašeho vozidla může cyklistu odhodit. Nepřekračujte povolenou rychlost a dodržujte od ostatních automobilů dostatečnou vzdálenost. Při malém odstupu byste mohli způsobit řetězovou dopravní nehodu. Za bezpečnou vzdálenost, se považuje rozestup automobilů odpovídající dvěma sekundám. Zvlášť opatrní buďte u předjíždění. Nepředjíždějte přes plnou čáru. Ujistěte se, že silnice před vámi je volná a nikoho neohrozíte. Nepředjíždějte tam, kde dostatečně nevidíte do protisměru. Nezapomeňte na přejezd do jiného pruhu, upozornit blinkry.
provoz na silnici
Obezřetnost je nutná při jízdě za tmy a za snížené viditelnosti. Nedívejte se do světel proti jedoucích vozidel, mohla by vás oslnit. Sledujte raději pruh krajnice nebo chodníku. Po krajnici se mohou pohybovat špatně osvětlené osoby, buďte na to připraveni. Stejně jako tma a šero vám vidění ztíží déšť, mlha a sněžení, silnice je kluzká. Počasí přizpůsobte rychlost a styl jízdy. Pokud se chystáte dopravit do cíle na čas, počítejte s časovou rezervou a raději vyjeďte dříve, ať na poslední chvíli nejste nuceni spěchat.